• vinyes5
 • vinyes2
 • vinyes3
 • vinya8
 • vinya1
 • vinya5
 • vinya6
 • vinya9
 • vinya7
 • vinyes1
 • vinyes4
 • Només volem viure dignament de la nostra terra

Devolució parcial del gasoil agrícola i ramader

.

Us informem que a partir del 1 d'abril de 2012 comença el termini per a sol·licitar la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs per agricultors i ramaders (Ordre EHA/993/2010). No s'estableix cap termini de presentació.
L'import a retornar serà 78,71€ per cada 1000 litres de gasoil B, per les adquisicions realitzades entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2011.

Els beneficiaris hauran de facilitar-nos les següents dades:

 • NIF del beneficiari
 • MATRICULA i MODEL de la maquinària (tractors, ensofatadores, etc) o CODI bastidor.
 • FACTURA compra gasoil.
 • Número de Cte. corrent on abonar l'import.