• vinyes5
 • vinyes2
 • vinyes3
 • vinya8
 • vinya1
 • vinya5
 • vinya6
 • vinya9
 • vinya7
 • vinyes1
 • vinyes4
 • Només volem viure dignament de la nostra terra

Qüestions d'interès

.

Us fem ressò de diverses qüestions que creiem poden ser del vostre interès.

- DUN – Declaració Única Agrària, us recordem que l'Associació confecciona la DUN a tots aquells associats que així ho desitgin. Aquest any, és obligatòria per tots els titulars de parcel·les vitivinícoles. L'objectiu d'aquesta actuació és que: "la DUN comporta la inscripció en el Pla de Reestructuració de la vinya 2018-2020 amb un termini fins el 15 de març".

• ASSEGURANÇA AGRÀRIA OBLIGATÒRIA (per mort o invalidesa per accident de treball dels treballadors), us recordem que mitjançant PLUS ULTRA, fem aquestes assegurances a un preu molt ajustat. Podeu demanar el càlcul de la pòlissa sense compromís.
• PETICIONS DE TREBALLADORS, l'Associació disposa d'una borsa de treballadors agraris durant tot l'any. Les peticions, per aquests treballadors, es faran 15 dies, com a mínim, abans de començar la feina.
* ELECCIONS AL CONSELL REGULADOR DEL CAVA. Es duran a terme en propers mesos.

ALTRES
• Donat que hi ha moltes comunicacions urgents, que poden ser del vostre interès, us demanem que ens feu arribar una adreça de correu electrònic, sigui vostre o d'un membre de la família.
• A tots aquells que no feu servir els nostres serveis de gestió laboral (contractes, nòmines, assegurança agrària, impostos, etc), us informem que tenim uns preus especials pels associats.