• vinyes5
 • vinyes2
 • vinyes3
 • vinya8
 • vinya1
 • vinya5
 • vinya6
 • vinya9
 • vinya7
 • vinyes1
 • vinyes4
 • Només volem viure dignament de la nostra terra

La Comissió de la Verema de l’Alt Penedès prioritzarà l’ocupació de les persones aturades

.

Els membres de la Comissió donen per gairebé cobertes les plantilles i s'intenta evitar temporers que vinguin sense un contracte de treball

La Comissió de la Verema de l'Alt Penedès, que des de fa més de 20 anys promou, impulsa i coordina l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, donarà prioritat enguany en la contractació de temporers a les persones aturades de Vilafranca i l'Alt Penedès. La Comissió de la Verema aglutina un ampli ventall d'institucions i organitzacions (sindicats de treballadors, organitzacions agràries i l'administració pública) que aborden un treball concertat amb motiu de la collita del raïm, la finalitat del qual és, que aquesta es desenvolupi en les millors condicions possibles per als treballadors, els viticultors i la ciutadania de Vilafranca i de la comarca del l'Alt Penedès.

Devolució parcial del gasoil agrícola i ramader

.

Us informem que a partir del 1 d'abril de 2012 comença el termini per a sol·licitar la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs per agricultors i ramaders (Ordre EHA/993/2010). No s'estableix cap termini de presentació.
L'import a retornar serà 78,71€ per cada 1000 litres de gasoil B, per les adquisicions realitzades entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2011.

Els beneficiaris hauran de facilitar-nos les següents dades:

 • NIF del beneficiari
 • MATRICULA i MODEL de la maquinària (tractors, ensofatadores, etc) o CODI bastidor.
 • FACTURA compra gasoil.
 • Número de Cte. corrent on abonar l'import.